· 

Is uw CAM-systeem sneller dan uw machine?

Technische specificatie van de snelste besturing in de industrie

  • Programma opslaggeheugen: 128 Gb SSD
  • RAM Geheugen: 4 Gb
  • CPU: i5 dual core processor met 2,7 GHz kloksnelheid
  • Dynamische Look ahead: 10.000 NC-programmaregels
  • Regelverwerkingssnelheid: 4.000 NC-programmaregels per seconde

Waarom is dit belangrijk ?

Steeds meer bedrijven programmeren extern via een CAM-systeem en willen gebruik maken van geavanceerde freesstrategieën om veel sneller te produceren met lagere gereedschapskosten en meer winst. De CAM-systemen en de gereedschappen zijn er klaar voor, maar de machines vaak niet.

Steeds meer bedrijven lopen dan ook tegen een hen onbekend probleem aan: de te lage regelverwerkingssnelheid van hun CNC-besturing. Deze technische specificatie van een CNC-besturing is bijna nooit gemakkelijk te vinden in de machinedocumentatie, maar wel alles bepalend bij de omzetting van de te programmeren solid-tekening naar een winstgevend eindproduct.

 

Wat is regelverwerkingssnelheid ?

De regelverwerkingssnelheid geeft aan hoeveel NC-programmaregels een CNC-besturing per seconde kan verwerken. Soms wordt ook de verwerkingstijd per NC-regel aangegeven in milliseconde. De nieuwste freesstrategieën genereren extreem veel NC-regels, die in de CNC-besturing zo snel mogelijk verwerkt moeten worden om met een optimale hoge voeding te kunnen verspanen. Hoe meer regels er per seconden verwerkt kunnen worden, hoe makkelijker de machine de optimale freesvoeding kan bereiken. Is de regelverwerkingssnelheid te laag, haalt men geen optimale verspaningscondities en heeft men een groot probleem.


Praktijk

In de markt van CNC-machines met hun diversiteit aan CNC-besturingen zitten extreme verschillen in de regelverwerkingssnelheden. Tussen de snelste besturingen en langzamere varianten, zelfs van hetzelfde fabricaat, zitten verschillen die in het tienvoudige lopen. Kort gezegd kan men op een snelle besturing een optimale, door CAM geprogrammeerde, freesvoeding bereiken van 8000 mm/min, dan is dit op de langzame variant slechts 800 mm/min (10x langzamer).

 

 Video

Bekijk hier de mogelijkheden die geboden worden door gebruik te maken van Autodesk Powermill op een 5-assig HURCO VMX 42 SRTi bewerkingscentrum. Aan bod komen: High-efficiency 3-assig voorfrezen, 5-assig swarf nafrezen, 5-assig profile nafrezen en smooth CNC-machine motion control.

Informatie

Voor meer informatie over de getoonde producten, neemt U CONTACT met ons op

 

Hieronder een korte beschrijving:

Autodesk PowerMill® CAM software voorziet in uitgebreide bewerkingsstrategieën voor hogesnelheids- en 5-assig cnc bewerken voor onder andere bewerking van vormen en matrijzen en hoog complexe onderdelen.

Hurco CNC machines zijn voorzien van de snelste WinMax CNC besturing in de industrie met gepatenteerde software om zowel in dialoog alsook aangestuurd via CAM software de hoogst mogelijke regelverwerkingssnelheid te halen om hogesnelheid voorfreesstrategieën in te zetten en kwalitatief zeer hoogwaardige oppervlaktekwaliteiten bij het nafrezen te bereiken.