CAD-CAM postprocessor

Wat is een CAD-CAM Postprocessor?

De CAD-CAM postprocessor vormt een essentieel, zo niet het belangrijkste onderdeel van de automatisering via CAM. Het is software, die de vertaling uitvoert van de gereedschapsbanen van het 3D model aangebracht via CAM, naar de NC-code om de machine automatisch aan te sturen.


Voorbereidingen

Een optimaal ingerichte en voor uw machine aangepaste CAD-CAM postprocessor voorkomt machinestilstand wegens tijdrovende handmatige aanpassingen van NC-programma’s door de machine operator, extra bewerkingstest op lage snelheid en andere vertragingen in uw productieproces. Het op deze manier geheel geoptimaliseerd CAM proces resulteert in verhoging van spiluren van uw machines, efficiëntieverhoging en daarmee direct ook de winstgevendheid van uw productieproces. 

 

Na uw besluit om uw CAD-CAM postprocessor aan te laten passen, stellen we samen met u vast of er in de database van Autodesk en/of de database van Pro4CNC een standaard postprocessor aanwezig is, die als basis kan dienen voor uw eigen postprocessor. U geeft aan of de toegestuurde voorbeeld NC-code vanuit bovenstaande website wel of niet voldoet aan uw verwachting. Ook bepalen we samen welke standaardbewerkingen en welke andere functies worden opgenomen in uw postprocessor. Op deze manier profiteert U van de nieuwste ontwikkelingen van Autodesk en houden we uw aanpassingskosten zo laag mogelijk. 

Aanpassingen

De uiteindelijke NC-code kan afwijken van de bij u in gebruik zijnde handmatige geprogrammeerde NC-code zonder het bewerkingsresultaat te beïnvloeden. Voor de uiteindelijke totale automatisering vanuit het CAM programma, maken we samen de afspraak om niet terug te grijpen op uw handmatige werkwijze. Dit kost namelijk extra moeite en dus ook geld. 

 

We bepalen samen of alle benodigde besturingsinformatie en alle benodigde machine-informatie beschikbaar is en of de betreffende machine jonger of ouder is als bouwjaar 2010. Bij complexe machines bepalen we samen wat er aan extra informatie benodigd is en of het nodig is om één of meerdere additionele experts op het gebied van de CAM software, de machine en de besturing beschikbaar te hebben voor een intake-bezoek aan uw machine.
Ook als u aangeeft dat er behoefte is aan extra kennis en kunde op het gebied van de machine en/of de CAM software, kunt u aangeven dat u daarbij extra hulp gaat inschakelen. Wij adviseren u daarin om uiteindelijk snel tot een goed resultaat te komen.

Testen

Als tenslotte de benodigde informatie bestudeerd is, de postprocessor gemaakt en de werkwijze aangebracht, test u uw postprocessor.

U dient zelf de tools, de nulpunten en andere instellingen op uw machine zodanig in te stellen dat het testen van de toegestuurde NC-code geen gevaar oplevert voor mens en/of machine. De NC-code gaat u zelf bij u op locatie testen op uw machine. Mocht de NC-code niet voldoen dan kunt u dit aangeven waarop deze verder wordt aangepast.

We vinden het belangrijk u te informeren dat we ook van u een belangrijke inspanning vragen. Het live testen van de toegestuurde NC-code en de feedback verwerken, zoals eerder vernoemd, zijn taken die aan uw kant dient te worden ingepland en uitgevoerd. Ook op deze wijze blijven uw aanpassingskosten van uw CAD-CAM postprocessor laag.

 

Bij acceptatie van de NC-code zal de Post Processor officieel worden opgeleverd en kunt u deze in gebruik nemen.
Uw CAM – toepassing is daarmee geheel geautomatiseerd.